• MASTER SHKENCOR CIVIL VITI I, SIMESTRI II

E HËNË              LËNDË ME ZGJEDHJE

E MARTË           E DREJTË KONTRAKTORE E AVANCUAR

E MËRKURË     E DREJTË BIZNESI

E ENJTE             ZGJIDHJE ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE

 

  • MASTER SHKENCOR PENAL VITI I, SIMESTRI II

E HENË              E DREJTË PENALE E AVANCUAR II

E MARTË            JURIDIKSIONET PENALE NDËRKOMBËTARE &

                              TË DREJTAT E NJERIUT NË PROCESIN PENAL

E MËRKURË     POLITIKA PENALE EUROPIANE &  DREJTËSIA RESTAURUESE

E ENJTE             KRIMINALISTIKË

 

  •  MASTER SHKENCOR PUBLIK VITI I, SIMESTRI II

E HENË              METODAT E KERKIMIT SHKENCOR DHE SHKRIM         AKADEMIK

E HENË              MARREDHENIET NDERKOMBETARE & POLITIKA E                                               JASHTME DHE DIPLOMACIA

E MARTË           E DREJTE KUSHTETUESE E AVANCUAR & DREJTESIA                                             KUSHTETUESE

E MËRKURË     E DREJTE ADMINISTRATIVE E AVANCUAR  KONTROLLI MBI                               ADMINISTRATEN

E ENJTE             E DREJTE INSTITUCIONALE E BE

E ENJTE             SHTETI I SË DREJTËS & QEVERISJA VENDORE

E PREMTE         SISTEMET POLITIKE & E DREJTA PARLAMENTARE

 

 

  • MASTER PROFESIONAL CIVIL VITI I, SIMESTRI II

E HËNË              ARBITRAZHI NDËRKOMBËTAR

E MARTË           E DREJTË BIZNESI

E MËRKURË     E DREJTË KONTRAKTORE E APLIKUAR

E ENJTE             E DREJTË KONKURENCE

E PREMTE         E DREJTË PRIVATE EUROPIANE

 

  • MASTER PROFESIONAL PENAL VITI I, SIMESTRI II

E HENË              MBROJTJA JURIDIKE PENALE E MJEDISIT

E MARTË           KRIMINALISTIKE

E MËRKURË     E DREJTË PENALE USHTARAKE

E ENJTE             DREJTËSIA PENALE PËR TË MITURIT

E PREMTE         PROCEDURE PENALE E AVANCUAR

 

  • MASTER PROFESIONAL PUBLIK VITI I, SIMESTRI II

E HENË              MBROJTJA E TE DREJTAVE TË NJERIUT

E MARTË           KONTROLLI ADMINISTRATIV

E MËRKURË     E DREJTË E AVANCUAR E BE

E ENJTE             KLINIKA E LIGJIT 2

E PREMTE         SHKRIMI AKADEMIK

 

  • MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW VITI I, SIMESTRI II

E HENË               LËNDË ME ZGJEDHJE 1

E MARTË           LËNDË ME ZGJEDHJE 2

E MËRKURË     BE MARRËDHËNIET E JASHTME  DHE POLITIKA E JASHTME

E ENJTE             E DREJTA TREGTARE E BE

                                     

 

Leave A Comment