Njoftim për studentët

Mesazh i Dekanit te Fakultetit te Drejtesise, Prof.Dr.Artan Hoxha
20/03/2020
ORARI PËR PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER VITI I,SIMESTRI II
29/03/2020
Njoftim për studentët