Gjithashtu studentët që ndjekin praktikat mësimore pranë institucioneve të ndryshme do ti ndërpresin ato nga data 10 mars e në vazhdim. Njoftimi mbi datat e zhvillimit të këtyre provimeve të pa dhëna dhe rifillimi i praktikave mësimore  do ju komunikohet në ditët në vazhdim.

Leave A Comment