APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATËN 12 SHKURT 2020, NË PROGRAMIN SI MË POSHTË

STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN ,PER PERJASHTIMIN/PERGJYSMIMIN E TARIFES SE SHKOLLIMIT.
10/02/2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët të Programit Erasmus +
13/02/2020
APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATËN 12 SHKURT 2020, NË PROGRAMIN SI MË POSHTË

.

 

 

 

 

 

.