STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN ,PER PERJASHTIMIN/PERGJYSMIMIN E TARIFES SE SHKOLLIMIT.

APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020, MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL
10/02/2020
APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATËN 12 SHKURT 2020, NË PROGRAMIN SI MË POSHTË
13/02/2020
STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN ,PER PERJASHTIMIN/PERGJYSMIMIN E TARIFES SE SHKOLLIMIT.
NR EMER ATESI MBIEMER
1 DAVIDA DAJLAN AGALLIU
2 ENXHI XHEMAL ZHURI
3 INA MISLLI ÇELOALIAJ
4 IRINI FATMIR YMETI
5 LAUDJA GAZMEND MUKAJ
6 MERITA LUTFI LEKA(HALILI)