NDI në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë, fton të rinj e të reja, studentë të universiteteve dhe të diplomuar të aplikojnë për programin e praktikës në administratën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Për më shumë informacion rreth programit shikoni thirrjen.

https://drive.google.com/…/1SpKI1quZ3Rx1hLRsA-WT70BNR…/view…

Afati për dorëzimin e aplikimit është data 16 shkurt 2020.

Ky projekt mbështetet nga Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

***

📣 Call for Fellowship in the Albanian Parliament!

NDI in cooperation with the Albanian Parliament invites recent graduates and students to apply for a three-month fellowship in the Albanian Parliament. Fellows will be engaged in various Services of the Administration of the Parliament that provide support to the Members of Parliament. Please check the attached call for detailed information.

https://drive.google.com/…/1SpKI1quZ3Rx1hLRsA-WT70BNR…/view…

 The deadline for submission of the required documents is February 16, 2020.

This project is supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation.

Leave A Comment