19/02/2020

Studentet e meposhtem duhet te paraqesin ne Zyren e Finances brenda dates 21.02.2020 ,nr.llogarise te hapur prane bankes Credins.

NR EMER MBIEMER 1 Jetlinda Ademaj 2 Rafaela Myrselaj 3 Nefelja Prasta 4 Elda Ademaj
16/02/2020

Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë organizoi Tryezën me temë ‘Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë’, ku u prezantuan gjetjet dhe konkluzionet e monitorimit të ecurisë së reformës […]
13/02/2020

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët të Programit Erasmus +

. Njoftim Bursa Erasmus+ Rumani Njoftim Bursa Erasmus+ Çeki .
13/02/2020

APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATËN 12 SHKURT 2020, NË PROGRAMIN SI MË POSHTË

.     MASTER PROFESIONAL PENAL       .