APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020, MASTER PROFESIONAL, PËR SHKAK TË KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA NË REGJISTRIMET E PERIUDHES 21 – 25 NËNTOR 2019, 10 – 12 DHJETOR 2019 DHE 18 – 19 DHJETOR 2019

~ KLIKO NË RUBRIKAT E MËPOSHTME MASTER PROFESIONAL PUBLIK MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW, DEGA E DYTE REGJISTRIMI I KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMIT KU JANË SHPALLUR FITUES DO TË REALIZOHET NË SALLËN 104 TË FDUT NË DITËT E MËPOSHTME :   E ENJTE DATË 09.01.2020 ORA 08:00 – 16:00 […]