NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E DATAVE TË PROVIMEVE, SEZONI I DIMRIT

Datat e provimeve te programit te studimit te Integruar te ciklit te dyte, Datat e provimeve te programit te studimit Bachelor dhe Datat te programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor dhe Profesional.
14/01/2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Gjermani të Programit Erasmus +
17/01/2020
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E DATAVE TË PROVIMEVE, SEZONI I DIMRIT

NJOFTOJMË STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR ME KOHË TË PLOTË DHE TË PJESSHME & PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL SE REGJISTRIMET E PROVIMEVE TË MBARTURA PËR SEZONIN E SHKURTIT 2020 DO TË KRYHEN NË ZYRËN E SEKRETARISË MËSIMORE NË DATAT 15 JANAR – 17 JANAR 2020 SI DHE DATA 20 JANAR 2020, ORARI I REGJISTRIMVE ËSHTË ORA 11:00 – 14:00.

SQARIM: STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET AKTUALISH PËR LËNDËT E SEMESTRIT TË PARË REGJISTROHEN AUTOMATIKISHT NGA SEKRETARIA, NDËRSA STUDENTËT QË KANË LËNDË TË MBARTURA DUHET TI REGJISTROJNË PRANË SEKRETARISË MËSIMORE DUKE PLOTËSUAR FORMULARIN.

SUKSESE!