APLIKANTËT FITUESIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020, MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL

~ KLIKO NË RUBRIKAT E MËPOSHTME MASTER SHKENCOR CIVIL MASTER SHKENCOR PENAL MASTER SHKENCOR PUBLIK MASTER PROFESIONAL PUBLIK MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW, DEGA E DYTE REGJISTRIMI I KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMIT KU JANË SHPALLUR FITUES DO TË REALIZOHET NË SALLËN 104 TË FDUT NË DITËT E MËPOSHTME : […]

STUDENTET, TE CILET NUK KANE MUNDUR TE DOREZOJNE NE AFAT DOKUMENTACION PER PERJASHTIM/PERGJYSMIM

NGA TARIFA E SHKOLLIMIT NE CIKLIN BACHELOR DHE MASTER, JANE TE LUTUR TI DOREZOJNE BRENDA DATES 29.01.2020 PRANE ZYRES SE FINANCES.

Hapen thirrje per pedagoge me kohe te pjesshme.

. Hapen thirrje per pedagoge me kohe te pjesshme prane Fakultetit te Drejtesise UT per semestrin e dyte, per Lenden Gjuha e Huaj ( Anglisht ), aplikimet behen prane Zyres se Burimeve Njerezore deri ne daten 10.02.2020. Faleminderit. .

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR.LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS BRENDA DATES 31.01.2020.

NR EMER MBIEMER 1 ENEA BEQIRI 2 XHENSILA SHEHU 3 SUADA ZAHIRI 4 DESART DEMOLLARI 5 RIGERS MALAJ 6 XHESI KUTROLLI 7 ADI SHKËMBI 8 KESJI KROJ 9 SAMANTA BACERRI 10 JURI SINA

APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATAT 23 – 24 JANAR 2020, NË PROGRAMET SI MË POSHTË.

. Kliko Ketu -> MASTER SHKENCOR CIVIL Kliko Ketu -> MASTER SHKENCOR CIVIL, DEGA E DYTE Kliko Ketu -> MASTER SHKENCOR PENAL Kliko Ketu -> MASTER SHKENCOR PUBLIK .