27/12/2020

GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

.       . MASTER SHKENCOR CIVIL MASTER SHKENCOR PENAL MASTER SHKENCOR PUBLIK MASTER PROFESIONAL CIVIL MASTER PROFESIONAL PENAL MASTER PROFESIONAL PUBLIK MASTER PROFESIONAL EU […]
27/12/2020

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE

19/12/2020

SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN TRETË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE […]
15/12/2020

SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN DYTË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 2 MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE ,Faza 2 MASTER I SHLKENCAVE NE TE […]