PËR SHKAK TË 5 KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA NË MASTER PROFESIONAL PUBLIK DEGA E PARË DHE 5 KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA NË MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW  DEGA E PARË, NJOFTOHEN APLIKANTET NGA UNIVERSITETET PRIVATE TË CILËT KANË SHPREHUR PREFERENCA PËR MASTER PROFESIONAL PUBLIK DHE MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW, POR NGA SHPALLJET E FITUESVE TË BËRË NGA FDUT NË DATAT 15 NËNTOR 2019, 6 DHJETOR 2019 DHE 16 DHJETOR 2019 NUK KANË REZULTUAR FITUES NË ASNJË NGA PROGRAMET E STUDIMIT , JU LUTEMI ME QËLLIM QË KY PROCES TË PËRFUNDOJË SA MË SHPEJT TË SHPREHNI VULLNETIN TUAJ NËPËRMJET KËRKESËS PRANË ZYRËS SË PROTOKOLLIT TË FDUT NË DATAT 6 – 7 JANAR 2020, ORA 08:00 – 16:00, NËSE KENI DËSHIRË TË VAZHDONI STUDIMET NË NJË NGA KETO 2 PROGRAMET E STUDIMEVE.

PËR SQARIM: MBAS PARAQITJES SË KËRKESAVE PËRZGJEDHIA E  APLIKANTËVE FITUES DO TË BËHET DUKE MARË PËR BAZË NUMRIN E PREFERENCES (PËR PROGRAMIN E STUDIMIT) DHE MESATAREN E SECILIT PREJ APLIKANTËVE.

Leave A Comment