Te identifikohen, deri me dt 23.12.2019 studentet , te cilët kanë humbur anëtarë të familjeve  ose janë shpallur të zhduku në qarqet Durrrës, Tiranë, Lezhë , për shkak të tërmetit të datës 26.11.2019.

Leave A Comment