LISTA EMERORE E STUDENTEVE E PERCJELLE NGA INSTITUTI I ISH -TE PERNDJEKURVE POLITIKE. DOKUMENTACIONI I KERKUAR DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES BRENDA DATES 20.12.2019

Programi i bursave hungareze_Stipendium Hungaricum 2020-2021
16/12/2019
STUDENTET E MEPOSHTEM PERFITOJNE NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIMIT
20/12/2019
LISTA EMERORE E STUDENTEVE E PERCJELLE NGA INSTITUTI I ISH -TE PERNDJEKURVE POLITIKE. DOKUMENTACIONI I KERKUAR DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES BRENDA DATES 20.12.2019
NR EMER ATESI MBIEMER
1 SHEILA ALBERT ELEZI
2 ELJO SYRJA MËHILLI
3 SERXHANA MERGJAN LISHI
4 SARA ARIF BEU
5 KLARA NJAZI BALLA