NJOFTOHEN STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS SE PROCESI MËSIMOR DO TË RIFILLOJË DITËN E MARTË , DATË 10.12.2019, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” ( PROGRAMI 5-VJEÇAR) VITI I PARË, BACHELOR VITI I DYTË DHE I TRETË, MASTER SHKENCOR VITI PARË DHE  I DYTË DHE MASTER PROFESIONAL VITI I PARË DHE I DYTË, SIPAS ORARIT QË ËSHTË ZHVILLUAR PROCESI MËSIMOR PËRPARA PEZULLIMIT TË TIJ.

SUKSESE!

Leave A Comment