NJOFTOHEN STUDENTËT E PROGRAMIT BACHELOR DHE MASTER TË FDUT, SE KËRKESAT PËR KORIGJIME TË LISTAVE TË STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTOR DO TË BËHEN DERI NË DITËN E HËNË, DATË 02.12.2019, PRANË SEKRETARISË MËSIMORE.

Leave A Comment