DOKUMENTACIONI I KATEGORIVE PER  PERJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES (KATI II)

INFORMACIONIN NE LIDHJE ME DOKUMENTAT E KERKUARA MUND TA GJENI NE WEBSITE : NE DT.14.10.2019-08

Leave A Comment