Raundi i dytë renditja për vitin akademik 2019 – 2020

PLANI MËSIMOR I PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” – 5 Vjeçar (Fakulteti i Drejtësisë, Uiniversiteti i Tiranës)
September 25, 2019
NJOFTIM
September 26, 2019
Raundi i dytë renditja për vitin akademik 2019 – 2020