Njoftim Bursa Erasmus+ Itali

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet e Universitetit te Tiranes ne Universitetin e Bolonjes ne Itali.Dukementet duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhet te dergohen te skanuara  ne e-mailin:  iro@unitir.edu.al. Bashkengjitur informacioni ne lidhje me proceduren e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshem.

Leave A Comment