Raundi i pare renditja per vitin akademik 2019 – 2020

Urdhëri nr.396, datë 22.07.2019 të Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
August 26, 2019
Kriteret për pedagogë të jashtëm për simestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 si më poshtë vijon:
September 9, 2019
Raundi i pare renditja per vitin akademik 2019 – 2020