Bashkelidhur po Ju dergoj thirrjen per Media and Law Summer School ne Split qe do te organizohet javen e trete te shtatorit (23 – 28 Shtator 2019).

Formati i aplikimit eshte i njejte si per Studentet dhe Profesoret. Per cdo sqarim mund te me kontaktoni me vete.

Leave A Comment