Njoftohen te gjithe studentet (bachelor dhe master) qe kane udheheqese diplome pedagoge Dorina Hoxha te plotesojne formularin me te dhenat e tyre dhe ta dergojne ne emailin fdutbachelor@gmail.com brenda dates 4.07.2019. Ky njoftim vlen ne lidhje me konfirmimin nga ana e pedagoges te studenteve qe i kane drejtuar kerkese per udheheqje diplome. Se bashku me formularin te niset po ne kete email edhe kopja elektronike e punimit.

 

Kliko -> Formular

Leave A Comment