Ju njoftojme se, intervista ne kuader te procesit te perzgjedhjes se kandidateve per personel akademik me kohe te plote, ne Departamentin e te Drejtes Civile ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes, do te zhvillohet ne daten 27 Qershor 2019, dite e Enjte, ora 16:00 e ne vijim, ne ambjentet e Salles Doktorale (Kati II) ne Fakultetin e Drejtesise, UT, ne adresen: Rruga “Milto Tutulani”, Tirane.

Jeni te lutur, qe me marrjen e ketij njoftimi, te na konfirmoni marrjen dijeni nepermjet emailit qe do tu dergohet deri ne oren 11:00, te dates 27 Qershor 2019 (dite e Premte), ne menyre qe komisioni Ad Hoc te shteroje te gjitha veprimet per komunikimin efektiv te njoftimit te mesiperm.

Duke Ju uruar

Suksese

Komisioni Ad Hoc

Leave A Comment