FTESË PËR PJESËMARRJE

Sesion informimi për të drejtat e viktimave të veprës penale

Datë 14 qershor 2019, ora 12:00

Fakulteti i Drejtësisë – Universiteti i Tiranës – Auditori 202

Programi

Profili i viktimave të veprës penale

Të drejtat e viktimave të veprës penale sipas legjislacionit shqiptar

Prezantim i rasteve praktike për zbatimin e të drejtave të viktimave të veprës penale

Diskutim i hapur me studentët për të drejtat e viktimave të veprës penale

Drekë e ofruar për pjesëmarrësit në aktivitet (catering)

Ju lutem na konfirmoni paraprakisht pjesëmarrjën (emer, mbiemer, viti akademik, dhe nr. Cel.) duke na dërguar një sms ne nr. e cel: 0698852379 ose duke na dërguar email në adresën: ndihmeligjore@differentandequal.org.

Konfirmimi paraprak është i rëndësishëm për arsye logjistike dhe marrjen e masave për ofrimin e drekës në fund të aktivitetit.

Ky aktivitet zhvillohet nga Qendra “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në kuadër të projektit “Drejtësia është histori e vërtetë kur në plan të parë janë viktimatpjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment