27/05/2019

Environmental law internship

Internship per studentet: The project “Rural Watch – improving CSOs role in supporting transparency and accountability of public authorities and business in the rural areas” (https://www.vezhguesirural.org/) […]
27/05/2019

Queen Jadwiga Fund – Jagiellonian University in Kraków, Poland

As in previous years, Jagiellonian University in Kraków, Poland, would like to announce launching of application call for the scholarships from the Queen Jadwiga Fund. The […]
22/05/2019

Njoftimi per Ese

Ministria e Kulturës, në kuadër të ditës ndërkombëtare të Pronësisë Intelektuale – 26 Prill, fton të gjithë studentët e fakulteteve të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë të […]
17/05/2019

Studentet te cilet nuk kane mundur te plotesojne dokumentacionin per perfitimin e burses financiare ne afatet e caktuara, jane te lutur te dorezojne dokumentacion e kerkuar duke filluar nga dt.17.05.2019.

Dokumentacioni i nevojshëm për vërtetimin e statusit të studentëve të kategorive sociale sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019. pika 6, që i referohet pikës 5-së, të […]