DATAT E PROVIMEVE TË PROGRAMIT BACHELOR PËR SEZONIN E PARADIPLOMËS

THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË
28/05/2019
NJOFTIM
30/05/2019
DATAT E PROVIMEVE TË PROGRAMIT BACHELOR PËR SEZONIN E PARADIPLOMËS