Në kuadrin e zgjedhjeve që do të zhvillohen më datë 16.05.2019 për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së, të propozuar nga studentët e UT,  ju ftojmë të merrni pjesë në takimin që do të zhvillohet në Fakultetin e Drejtësisë me kandidatët  për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së. 

Takimi do të zhvillohet më datë 13 Maj 2019 në sallën 202 të FDUT-së 

ora 09:00-11:00 për studentët Bachelor dhe 

ora 16-18 për studentët Master.

 

Ju faleminderit!

 

 

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment