Ekipi i Fakultetit të Drejtësisë, nën drejtimin e Prof.Asoc. Oriona Muçollari dhe i përbërë nga studentët Albi Mato, Eugerta Muçi, Luizita Voda, Marash Logu, Silvana Rusi, Rei Kalaja, mori pjesë në raundet finale të konkursit ndërkombëtar “Price Media Law Moot Court” që u zhvillua në datat 7 – 13 Prill në Universitetin e Oksfordit në Mbretërinë e Bashkuar. Në fokusin e këtij konkursi është liria e shprehjes si një ndër të drejtat themelore në një shoqëri demokratike. Ekipi i FDUT bëri një paraqitje shumë të mirë. Në këtë konkurs merrnin pjesë 40 ekipe nga shtete të ndryshme, përfshirë universitetet më të mira të botës si Oxford University apo Brooklyn Law School. Pjesëmarrja në këtë konkurs vinte pas suksesit të arritur në raundet rajonale të Europës Juglindore, ku ekipi i FDUT zuri vendin e dytë për perfomancën dhe memo-n më të mirë.
_________________________
LAW FACULTY (UT) PARTICIPATES IN THE INTERNATIONAL COMPETITITON OF OXFORD UNIVERSITY (UK)
The team of Law Faculty (UT), leaded by Prof.Ass. Oriona Muçollari and composed of the students Albi Mato, Eugerta Muçi, Luizita Voda, Marash Logu, Silvana Rusi, Rei Kalaja participated in the 12th annual international rounds of the Price Media Law Moot Court Competition held in the University of Oxford, United Kingdom, 7-13 April 2019.’
This competition was focused on the freedom of expression, as one of the fundamental rights in a democratic society. The team of Law Faculty (UT) performed very well. In this competition participated 40 teams from different countries, including the best universitites in the world such as Oxford University or Brooklyn Law School. The participation in this competition was the result of the success achieved in the regional rounds of South-East Europe, during which our team won the 2nd place for the best performance and memorials.

Leave A Comment