Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës njofton fillimin e procedurave për krijimin e komisonit për dhënien e gradës shkencore  “Doktor”.

Personeli akademik me kohë të plotë i cili plotëson kriteret bazuar në nenin 39, pika 2, e statutit të UT mund të shprehë interesimin e tij nepërmjet vetëkadidimit.

Kërkesa për vetëkandidim të dorzohet pranë Zyrës së Protokollit të FDUT prej datë 17.04.2019 deri në datën 24.04.2019.

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment