Departamenti per mesimin e gjuhes bullgare per studentet nderkombetare prane Universitetit “St. Kliment Ohridiski’ te Sofjes dhe Instituti per Studentet e huaj kane filluar kryerjen e kurseve pergatitore te gjuhes Bullgare me qellim regjistrimin e tyre me pas ne universitete te ndryshme publike te Bullgarise. Departamenti i gjuhes ofron mesimin e gjuhes se huaj si per individe ashtu dhe per grupe te shtetasve te huaj.

Studentet e interesuar te dergojne nje email ne emailin e fakultetit info@fdut.edu.al, brenda dates 12 Prill 2019.

Leave A Comment