8 Mars

Me qëllim promovimin dhe përmirësimin e të drejtave të gjysmës së popullsisë, grave, në 8 Mars, ora.13.00, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Salla e Doktoratës, Ju ftojmë të merrni pjesë në një prezantim vullnetar që studentët e Fakultetit të Drejtësisë do të organizojnë duke paraqitur raste konkrete të shkeljeve të të drejtave të grave në Shqipëri. Ky prezantim do të shoqërohet me diskutime dhe sugjerime konkrete për ndryshim dhe përmirësim të të drejtave të grave në Shqipëri.

13 Universitete në 3 Kontinente dhe rreth 100 studentë janë përfshirë në mënyrë direkte në këtë prezantim online dhe të drejtëpërdrejtë të të drejtave të grave.

 

8 March

In order to promote and improve the rights of the half of the population, the women, on March 8, at 13.00, at the Faculty of Law, invite you to attend a volunteer presentation of the students of the Law Faculty, which will present concrete cases of violations of women’s rights in Albania. This presentation will be accompanied by concrete discussions and suggestions for changing and improving women’s rights in Albania.

13 Universities on 3 continents and about 100 students directly involved in the largest online women’s rights.

1.Romanian-American University, Romania 2.Galgotias University, India  3.Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking, UK  4.Ankara University, Turkey  5.Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia  6.University of Gothenburg, Sweden  7.Gujarat University, India  8.Liverpool John Moores University, UK  9.Law Faculty, University of Tirana, Albania  10.G D Goenka University, India
11. Srimar Law and Research Centre, Nepal  12. Parul University, Vadodara, India  13. Alexandru Ioan Cuza University, Romania

 

Kliko ->  Prezantimi i te drejtave te grave

Leave A Comment