Thirrje per projekte per Shoqatat Studentore.

 

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore hap thirrjen për projekte që synojnë mbështetjen e shoqatave të studentëve.

AUF inkurajon shoqatat studentore të promovojne gjuhën frenge përmes aktiviteteve të ndryshme studentore (konferenca shkencore, konkurse, shkolla verore, festivale etj.

Shoqatat e studentëve pranë institucioneve anëtare të AUF-së në Evropën Qendrore dhe Lindore

(https://www.auf.org/membres/)

Shënim:

Të gjitha aktivitetet e propozuara në projekte duhet të përfundojnë deri më 1 dhjetor 2019.

Kriteret e përzgjedhjes:

Leave A Comment