29/03/2019

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Hollandë të Programit Erasmus +

KLIKO -> NJOFTIM
29/03/2019

Sondazhi kombetar per studentet, Broshura informuese per studentet – SKS 2019.

KLIKO -> Broshura informuese per studentet – SKS 2019
28/03/2019

Njoftim

Njoftohen studentet e master shkencor publik, master profesional publik, master profesional civil, master profesional penal, se praktika mesimore do te zhvillohet ne periudhen 26.03.2019 deri 07.06.2019. […]
26/03/2019

DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

NJOFTOHEN STUDENTET  TË FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT, TË PËRCJELLIN PROPOZIMET E TYRE MBI DRAFT RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT STUDENTOR NË ADRESËN E EMAILIT: INFO@FDUT.EDU.AL, BRËNDA […]