Njoftim

Njoftohen studentet e master shkencor publik, master profesional publik, master profesional civil, master profesional penal, se praktika mesimore do te zhvillohet ne periudhen 26.03.2019 deri 07.06.2019. Studentet jane te lutur […]

DRAFT RREGULLORE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

NJOFTOHEN STUDENTET  TË FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT, TË PËRCJELLIN PROPOZIMET E TYRE MBI DRAFT RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT STUDENTOR NË ADRESËN E EMAILIT: INFO@FDUT.EDU.AL, BRËNDA DATËS 09.04.2019.   KLIKO […]

“Mbështetja e mjeteve juridike efektive vendase dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve në Shqipëri”

Sistemi e arsimit të lartë luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e gjeneratës së re të avokatëve. Prandaj, ka një rëndësi të veçantë përfshirja e të drejtave të Njeriut […]

Eventi i Lancimit te Programit Master ne Kriminologji

Fakulteti i Drejtesise, mbeshtetur nga prezenca e OSBE-së, ne kuader te nje Granti te ambasadës britanike po zbaton nje projekt per ngritjen e një programi master ndërdisiplinor në fushën e kriminologjisë, i cili […]

Njoftim

NJOFTOHEN STUDENTET TE CILET KANE DOREZUAR DOKUMENTACIONIN PER PERFITIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT NE CIKLIN BACHELOR DHE MASTER( PERJASHTIM OSE PERGJYSMIM), JANE MIRATUAR NGA BORDI I ADMINISTRIMIT I UT.

Takim per sondazhin kombetar te studenteve

Agenda e takimeve informuese në kuadër të zhvillimit të Sondazhit Kombëtar të Studentëve Universiteti i Tiranës Nr Data e vizites Institucioni Ora e vizites Grupi qe do trajnohet 1 25 […]