Asambleja e Personelit Akademik të Fakultetit të Drejtësisë të UT në mbledhjen e saj të datës 18.01.2019, pasi analizoi situatën e krijuar deklaron në mënyrë unanime se:

  1. Mbështet protestën e studentëve dhe shprehet kundër çdo forme presioni ndaj tyre.
  2. Angazhohet për rritjen e cilësisë së mësimdhënies, kërkimit shkencor, bazuar dhe në kërkesat e studentëve. Gjithashtu, mbështet ngritjen e mekanizmave për kontrollin e etikës në kërkimin shkencor në repektim të Kushtetutës, garantimit të lirisë akademike dhe autonomisë së Institucioneve të Arsimit të Lartë.
  3. Kërkon rishikimin tërësor të akteve të Këshillit të Ministrave të dala pa u konsultuar paraprakisht me Institucionet e Arsimit të Lartë dhe që cënojnë autonominë Universitare.
  4. I bënë thirrje të gjithë aktorëve që të respektojnë misionin e shenjtë të pedagogut, duke ndaluar çdo përpjekje për të cënuar dhe denigruar figurën e tij.

 

 

ASAMBLEJA E PERSONELIT AKADEMIK

 

 

Tiranë,18.01.2019

Leave A Comment