NJOFTIM

Njoftohet i gjithë personeli akademik dhe studentët e ciklit të parë dhe të dytë të Fakultetit të Drejtësisë Universiteti i Tiranës, se  nesër në datë.30.01.2019, ora 14.00, rifillon procesi mësimor […]

Thirrja për bursa

Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Grazit. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin […]

NJOFTIM

AFATI PERFUNDIMTAR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIMIT DHE PERFITIMIN E BURSES, ESHTE DATA 30.01.2019. DOKUMENTACIONI DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES.

NJOFTIM

Kliko -> VENDIMI 10.01.2019 Kliko -> NJOFTIM DEKANATI 10.01.2019 Kliko -> NJOFTIM SENATI AKADEMIK 14.01.2019 Kliko -> DEKLARATË 18.01.2019

DEKLARATË

Asambleja e Personelit Akademik të Fakultetit të Drejtësisë të UT në mbledhjen e saj të datës 18.01.2019, pasi analizoi situatën e krijuar deklaron në mënyrë unanime se: Mbështet protestën e […]

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.780 DT.26.12.2018 PIKA G, LISTA EMERORE E STUDENTEVE ,TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER, VITI 2 NE VITIN AKADEMIK 2018-2019 , TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIMIN E […]

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.779 DT.16.12.2018 PIKA F DHE VKM NR.784 DT.26.12.2018 ,BASHKELIDHUR LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PER VITIN E DYTE DHE TE TRETE SISTEMI BACHELOR ME KOHE […]

NJOFTIM

Bazuar ne VKM NR.779 DT.26.12.2018 ,PIKA G, bashkelidhur lista emerore e studenteve te percjelle nga QSHA. STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR.LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE TA […]

NJOFTIM

Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Granades, ne Spanje.