Afati perfundimtar per dorezimin e dokumentave, per kategorite qe perfitojne nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per ciklin Bachelor me kohe te plote per vitin akademik 2018-2019, eshte data 21.12.2018.