Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Tiranës se për vitin akademik 2018/2019, Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron bursa për studentë, të diplomuar dhe shkencëtarë. Ofertat mund ti gjeni në këtë link:
https://grants.at/en/ (gjermanisht dhe anglisht)