NJOFTIM

Studentet e meposhtem jane te lutur te hapin nr.llogarie prane bankes Credins,per te mundesuar kalimin e burses dhe ta paraqesin prane zyres se Finances brenda dates 21.12.2018. Xhei Çeliku Denada […]

Extension of Deadline for Series of Papers

Hereby, we inform you that we extended the deadline for the series of papers for the last time until 13 January 2019. This will give the PhD candidates who attended […]

NJOFTIM

Afati perfundimtar per dorezimin e dokumentave, per kategorite qe perfitojne nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per ciklin Bachelor me kohe te plote per vitin akademik 2018-2019, eshte data 21.12.2018.

Konkusi i Media Law

FAKULTETI I DREJTËSISË NË KONKURSIN NDËRKOMBËTAR TË GJYQEVE SIMULUESE “MEDIA LAW” Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës mori pjesë për herë të parë në konkursin e gjyqeve simuluese “Price Media Law” […]

Njoftim i Ministrise Austriake të Arsimit

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Tiranës se për vitin akademik 2018/2019, Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron bursa për studentë, të diplomuar dhe […]

E Drejta Private dhe problematikat  e saj ne Legjislacionin Shqiptar.

Departamenti Civil, Fakulteti i Drejtesise, UT ne bashkepunim me Departamentin  e  se Drejtes, Fakulteti Ekonomik, Universiteti  Aleksander Xhuvani, Elbasan dhe Fakultet dhe Departamentin  e Drejtësise, Fakulteti i Shkencave Politike- Juridike,  […]