VENDIM Nr.19. datë 16.10.2018

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE DREJTËSIA PENALE SHQIPTARE – MES VLERAVE TË TRADITËS, MERITËS SË NDRYSHIMEVE DHE LARGËPAMËSISË SË LIGJIT DHE SHOQËRISË
16/10/2018
Ceremonia e Diplomimit 2017 – 2018
17/10/2018
VENDIM Nr.19. datë 16.10.2018

Dekanati i Fakultetit të Drejtësië të UT, në mbledhjen e tij të datës 16 tetor 2018, në vijim të vendimit të mëparshëm për miratimin e sezonit të veçantë të tetorit dhe duke u nisur nga fakti i krijimit të mundësive të studentëve të sapodiplomuar për të aplikuar për studimet e ciklit të dytë Master Dekanati,

Vendosi: Shtyrjen e afatit të aplikimit të studimeve të ciklit të dytë Master të lidhur me përfundimin e rezultateve të diplomimit.