THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE DREJTËSIA PENALE SHQIPTARE – MES VLERAVE TË TRADITËS, MERITËS SË NDRYSHIMEVE DHE LARGËPAMËSISË SË LIGJIT DHE SHOQËRISË

Model Learning Agreement
16/10/2018
VENDIM Nr.19. datë 16.10.2018
17/10/2018
THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE DREJTËSIA PENALE SHQIPTARE – MES VLERAVE TË TRADITËS, MERITËS SË NDRYSHIMEVE DHE LARGËPAMËSISË SË LIGJIT DHE SHOQËRISË