UDHËZIMET E MATURËS SHTETËRORE 2018 – 2019, RAUNDI TRETË.