URDHËR NR.33, DATË 12.09.2018

Hapjen e aplikimeve për rivazhdim dhe ndërprerje studimesh në periudhën 17.09.2018 deri 12.10.2018.  

NJOFTIM

Hapet Thirrja per Aplikime per Bursa studentet ne Universitetin e Bolonjes, Itali Hapet Thirrja per Aplikime per Studentet e Universitetit te Tiranes ne Universitetin Tuscia. ne Itali

1-st Call for the International Conference on Social and Natural Sciences, Vienna – Austria (3-d of November)

It would be a great pleasure to have you on the 4-th International Conference on Social and Natural Sciences, Vienna – Austria. The conference will be held in Vienna on November 3-d, 2018 and proceedings/abstracts […]