Ne baze te vendimit te dekanatit eshte vendosur se datat e per sezonin e vecante te tetor 2018 do te jete data 08.10.2018. Ne kete date do te lejohen vetem dy provime; perkatesisht ne oren 09.00 dhe ne oren 11.00.
Ne kete sezon mund te japin provime vetem studentet e vitit te fundit te studimeve.Data e mbrojtjes se diplomes eshte vendosur data 16.10.2018.