28/09/2018

NJOFTIM

Ne baze te vendimit te dekanatit eshte vendosur se datat e per sezonin e vecante te tetor 2018 do te jete data 08.10.2018. Ne kete date […]
28/09/2018

NJOFTIM – URDHER PER DATEN E FILLIMIT TE VITIT AKADEMIK 2018-2019

URDHER PER DATEN E FILLIMIT TE VITIT AKADEMIK 2018-2019
28/09/2018

NJOFTIM PER TESTET E GJUHES SE HUAJ

NJOFTIM PER TESTET E GJUHES SE HUAJ
27/09/2018

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

NJOFTIM