Thirrje për artikuj

KONFERENCA e VII-të Shkencore në Pejë

Buletini Multidisciplinar Shkencor Nr.11

09 dhe 10 Nëntor 2018

Qendra Kërkimore Zhvillimore-PEJA në bashkëpunim me Universitetin e Vlores, “Ismail Qemajli”, Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim nga Mali i Zi-Ulqini, Departamentin e Arsimit, Departamentin e Kulturës në Komunën e Pejës, ftojnë të gjithë studiuesit, profesorët dhe studentët për të marrë pjesë në Publikimin e artikujve shkencore Nentor 2018. Ne organizimin tonë tashmë tradicinal për nderë të ditës së SHQIPËTARËVE, Festës së FLamurit tonë, ftojmë dijetarët e Shkencave Ekonomike, Juridike, Teknologjisë së Informacionit dhe Edukimit për të marrë pjesë me artikujt e tyre shkencor.

Data të rëndesishmeGjuha e Konferences:  Shqip, Anglisht
Dorezimi i abstrakteve01.10.2018
Dorëzimi i punimeve përfundimtare pas recenzionit të Abstrakteve më:  20.10.2018

Dita e Konferences: 10 Nëntor 2018 

Vendi: Pejë, Kosovë

E-mail:

Autorët janë të ftuar të paraqesin abstraktin dhe punimin në formë elektronike në adresën:

qkzhpeja@gmail.com

Kontributi:   Çmimi për publikim:  80 Euro dhe 20 euro për cdo bashkeautor, pra për dy autor 100 euro, (duke përfshirë: Akomodimi në Hotel me 4*, Botimi në Buletinin “Dardania” nr. 11 (libri i abstrakteve), botimi në Internet i komplet punimeve,  www.qkzhpeja.al dhe certifikata. Të gjitha punimet e pranuara të Buletinit do të publikohen me ISSN dhe ISBN numer si dhe në Internet do te indeksohen ne Google Schoolar.

Botimi i materialeve të Konferencës:

Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja në Pejë, Universiteti “Ismail Qemajli” në Vlorë merr përsipër përgatitjen dhe botimin e materialeve të Buletinit Shkencor”DARDANIA” Nr.11, në një afat kohor sa më të volitshëm. Nga një kopje të kësaj përmbledhjeje dhe Certifikatë  duhet siguruar për çdo autor artikulli.

Të dashur studiues, po keni ndonjë paqartësi apo kërkesë, ju lutemi na shkruani në adresën elektronike: qkzhpeja@gmail.com

Temat e Buletinit Nr.11 Dardania:

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Metodologji e mësimdhënies dhe mësimnxënies

Shkenca Ekonomike

Shkencat e Drejtësisë

Shkenca Sociale

Shkencat e turizmit dhe mjedisit

Gjuhësi

Letërsi

Edukim

Bordi:

Prof.As.Dr. Alba Dumi, Universiteti i Vlorës, Kryatare e Bordit Shkencor

Prof.Dr. Elez Osmani,  Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Mali i Zi, Ulqin

Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit “ Ismail Qemali” Vlore

Prof.As.Dr. Kledi Shegani Satka,  Pedagoge Universiteti i Tiranës

Prof. Dr. Faruk Omeri, Përgjegjes për Shkencë në Kolegjin Dukagjini

Dr.c. Egzona Osmanaj, Kolegji Dukagjini / Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Muhamet Kelmendi, Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Enver Daci, Kolegji Dukagjini / Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Lavdim Beqiri, Kolegji Dukagjini / Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Kastriot Baloku, Kolegji Dukagjini / Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Rifat Osmanaj, Kolegji Dukagjini / Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Dr.c. Kastriot Blakaj, Drejtor i Qendres Kerkimore Zhvillimore Peja

 

BOTUËS:            QENDRA KËRKIMORE ZHVILLIMORE PEJA – PEJË

KËSHILLI BOTUËS:

–          Prof.Dr. Esad Dauti, Kryetar nderi i këshillit botuës.

–          Prof. Dr. Alba Dumi, ( Kryetare e Bordit shkencor)

–          Dekane e studimeve te ciklit të dyte dhe të tretë, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania

–          Prof Dr Anna Maria Leonardi, Universiteti “ La Sapienzza “ Rome Itali

–          Prof Dr Leonard Zisi, Rektor “Ismail Qemali” Vlora University

–          Prof Dr Bilal Shkurtaj, zv Rektor “Ismail Qemali” Vlora University

–          Prof Antonio Biaccioli   Universiteti “ La Sapienzza “ Rome Itali

–          Phd Miftar Ramosacaj, Shef i departementit matematikesIsmail Qemali, Vlorë, University  Albania

–          PhD Eglantina Pazaj, Universiteti i Tiranes

–          PhD Evisa Celo, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania

–          PhD Zvjetllana Titini, Aleksander Mojsiu Durres, University  Albania

–          Prof.Dr. Elez Osmani

–          Drejtor në Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Mali i Zi, Ulqin

–          Profesor në fakultetin Ekonomik në Shkodër

–          Kyeradaktor i Buletinit shkencor i Universitetit ,,Luigj Gurakuqi,, Shkodër

–          Prof.Asoc.Dr. Nazmi Maliqi

–          Kryeredaktor i Revistes Shkencore VIZIONE – Shkup

–          Prof.Dr. Abdulla Azizi,

–          Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë     

–          Dr.c. Egzona Osmanaj

–          Ligjëruese në Fakultetin Juridik në Kolegjin Dukagjini – Pejë

–          Përgjegjëse për shkencë dhe kërkime në Qendren Kerkimore Zhvillimore PEJA

–          Dr.c. Engelbert Zefaj

–          Drejtor  i drejtoratit të për  Kultirë rini dhe Sport (Komuna PEJE) dhe përfaqësuës i Akademisë Diplomatike Shqipëtare

–          Dr.c. Kastriot Blakaj

–          Ligjërues në fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

–          Drejtor në Qendren Kerkimore Zhvillimore PEJA

–          Prof. Dr. Helena GRILLO

–          Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Departamenti i gjuhës shqipe

–          Prof.Asoc.Dr. Artan Hoxha

–          Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Departamenti i të Drejtës Penale, Tiranë

–          Prof.Asoc.Dr. Adnan Jashari

–          Profesor në fakultetin e drejtesisë ne UEJL Tetovë, aktualisht Minister i drejtesisë në Maqedoni

–          Prof.Dr. Mefail Tahiri

–          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

–          Zj Vojsava Shkurtaj

–          Kryetare e keshillit bashkiak Bashkia Vlore

–          Prof.Dr.Faruk Belegu

–          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

–          Dr. C. Lavdim Beqiri

–          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

–          Dr.c. Enver Daci

–          Qendra Kerkimore Zhvillimore PEJA

–          Dr.c. Muhamet Kelmendi

–          Qendra Kerkimore Zhvillimore PEJA

TE FTUAR NDERI EDHE PROFESORTE  MBESHTETES  TE  KONFERENCES

1.       Prof.Dr. Ibish Mazreku, Prorektor-Universiteti Haxhi Zeka, Pejë

2.       Prof.Dr Alinna  HUZ , Dekane e universiteti TCE Athina Grecce

3.       Dr.c. Artan Osmani, Instituti Shkencor, Ulqin

4.       Prof.Assoc.Dr Frosina Londo,    Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores

5.       PhD. Yllka Beci  Drjtoria Rajonale Arsimore, Qarku Jugut. Shqiperi

6.       Prof.Dr Yllka Stramarko,  Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores

7.       Prof.AssocDr Fatmir Zanaj,  Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores, Ministria e Arsimit dhe Sportit

8.       Dr.Marjana Lako,   Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores, Ministria e Arsimit dhe Sportit

9.       Msc.Voltisa Koci,  Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores. Ministria e Arsimit dhe Sportit

10.   Msc. Ilirjana Topulli,  Anetare e Keshillit te Administrimit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores, Ministria e Arsimit dhe Sportit

11.   Prof.Assoc Dr Xhiliola Agaraj,  Pergjegjese e Departamentit te Biznesit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores

12.   Prof.Assoc Dr Elenica Pjero , Zv Kryetare e Senatit Akademik, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores

13.   Msc. Yllka Arapi Drejtore e Financave dhe Buxhetit, Universiteti ‘IsmailQemali” Vlores’

14.    Anila Meli Krye Sekretare Universiteti i Vlores

15.    Silvana Sulstarove Krye Sekretare, Universiteti Vlores