Fakulteti i Drejtësisë Universitetit Tiranës dhe Fakulteti Juridik i  Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren,organizuan ligjërata të përbashkëta me studentët e viteve të dyta të Fakulteteve përkatëse. Dekani i Fakultetit Prof. Dr. Artan Hoxha, se bashku me pedagogun Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi, organizoi pritjen për studentët dhe Dekani Prof. Ass. Dr. Arif Riza , Zv/Dekani Prof. Ass. Dr. Halim Bajraktari dhe Prof. Ass. Dr. Muhrem Faiku.
 
1-min 6-min
2-min 3-min 4-min 5-min