25/05/2018

Aktivitet me Studentët e Prizërenit, Kosovë.

Fakulteti i Drejtësisë Universitetit Tiranës dhe Fakulteti Juridik i  Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren,organizuan ligjërata të përbashkëta me studentët e viteve të dyta të Fakulteteve përkatëse. Dekani […]