15/01/2018

MANDATET PER TARIFAT E SHKOLLIMIT.

MANDAT PAGESA DOREZOHET 1 KOPJE PRANE ZYRES SE INFORMACIONIT. AFATI PERFUNDIMTAR PER PAGESEN ESHTE PARA PROVIMIT TE PARE. Bachelor Kohe e plote viti 2 dhe viti […]
10/01/2018

"Lufta Kundër Korrupsionit në Arsimin e Lartë në Shqipëri"