20/12/2018

NJOFTIM

Studentet e meposhtem jane te lutur te hapin nr.llogarie prane bankes Credins,per te mundesuar kalimin e burses dhe ta paraqesin prane zyres se Finances brenda dates […]
19/12/2018

Extension of Deadline for Series of Papers

Hereby, we inform you that we extended the deadline for the series of papers for the last time until 13 January 2019. This will give the […]
18/12/2018

NJOFTIM

Afati perfundimtar per dorezimin e dokumentave, per kategorite qe perfitojne nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per ciklin Bachelor me kohe te plote per vitin akademik […]
13/12/2018

Konkusi i Media Law

FAKULTETI I DREJTËSISË NË KONKURSIN NDËRKOMBËTAR TË GJYQEVE SIMULUESE “MEDIA LAW” Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës mori pjesë për herë të parë në konkursin e gjyqeve […]