16/12/2017

Për disa ndryshime në strukturën e vitit akademik 2017 – 2018.

Ndryshim në strukturën e vitit akademik 2017 – 2018 Struktura Akademike për vitin 2017 – 2018
08/12/2017

“CRIMINAL LAW BETWEEN TRADITION AND PROBLEMS OF ACTUALITY”

 Agenta CALL FOR PAPERS